contra-indicaties

vlag Groot Brittanië

 

Contra-indicaties zijn redenen om geen massage te krijgen. De hier getoonde lijst is slechts een algemene opsomming van allerlei medische omstandigheden, die je je masseur dient te melden, indien ze actueel zijn.

 • artritis: massage kan verdere irritatie teweeg brengen, waardoor de artritis verergert.
 • kunstmatige bloedvaten, omleidingen: operatief ingebracht, deze plaatsen dienen te worden vermeden.
 • kanker: weliswaar geen contra-indicatie, maar wij raden in dit geval aan om een therapeut te zoeken die opgeleid is voor massage bij kanker. Neem altijd eerst contact op met je behandelend arts. Klik hier voor meer informatie over massage bij kanker.
 • cirrhose van de lever: dit is een absolute contra-indicatie
 • diabetes: massage kan de bloedsuikerspiegel veranderen, een ontspannende massage kan, maar geef wel aan bij je masseur dat je diabeet bent.
 • koorts: als je koorts hebt, probeert je lichaam een of andere binnendringer te isoleren en weg te werken. Massage verhoogt de algehele doorbloeding en kan daarom tegen het natuurlijke afweersysteem van je lichaam inwerken.
 • griep: dit is een besmettelijke ziekte en derhalve een contra-indicatie
 • hartklachten: massage beïnvloedt de bloedvaten. Een lichte massage is eventueel mogelijk, maar neem eerst contact op met je behandelend arts.
 • hernia: massage helpt niet, opereren wel.
 • hoge of lage bloeddruk: massage beïnvloedt de bloedvaten. Een lichte massage is eventueel mogelijk, maar neem eerst contact op met je behandelend arts.
 • HIV: is geen contra-indicatie
 • ontstekingen: massage kan een ontsteking verergeren. Denk hierbij aan ontsteking van de bloedvaten, huidontsteking, ontsteking van de gewrichten (denk aan alle ziektes op -itis). Bij lokale ontstekingen kan er wel gemasseerd worden waarbij het ontstoken gebied wordt vermeden.
 • medicatie: bloedverdunners / medicatie gerelateerd aan enige op deze pagina genoemde aandoening.
 • osteoporosis: met name een aandoening onder ouderen, is broosheid van de botten. Massage kan te heftig zijn voor deze conditie.
 • huidproblemen: uitslag, wonden, blauwe plekken, blaren bijvoorbeeld. Meestal zijn zulke problemen lokaal en massage kan plaatsvinden terwijl deze plekken vermeden worden.
 • trombose: massage kan bloedpropjes vrijmaken, dus dit is een absolute contra-indicatie
 • spataderen: massage direct over de betroffen plaatsen kan het probleem verergeren. Massage rondom de spataderen echter kan juist weer helpen.
 • andere aandoeningen en ziektes: doorgaans is het aan te raden om met je behandelend arts te overleggen alvorens een massage te boeken.

Stel je masseur altijd op de hoogte van je medische situatie als je een massage boekt, ook als die hierboven niet genoemd wordt. Soms kan er voor een ander type massage gekozen worden, dat beter bij jouw situatie past. Bij twijfel altijd eerst je arts raadplegen. We nemen jouw gezondheid heel serieus. Mocht er enige twijfel zijn, dan zal je masseur te allen tijde beslissen om niet te masseren. Je medische situatie is vertrouwelijk, wordt alleen binnen de massagepraktijk gehanteerd en is bedoeld ter bescherming van je eigen gezondheid.